Vervoer van Ivoorhandel

 

Vervoer - Transport

Boten-Treinen-Vliegtuigen

Navires-Trains-Avions

 

Otraco Unatra

Het Vervoer van de Ivoorhandel

 

Voor de tweede wereldoorlog waren er drie soorten olifanten in Belgisch Congo, namelijk het woudtype en het grastype die een hoog gestalte hadden, daarnaast was er het moerastype dat zeer zeldzaam was en enkel in Belgisch Congo werd aantroffen. Olifanten waren zeer talrijk in het Noord-Oosten. De Jacht op die dieren werd vanaf de jaren 1926 strenger geregeld om het uitsterven van het ras te voorkomen. Ivoor was tijdens de periode van Leopold een van de bijzonderste inkomens uit de kolonie. In 1924 was de hoeveelheid ivoor 301,962 kg. In 1934 was dit gedaald met één derde.

Het ivoor kwam voort van de twee bovenste, zeer ontwikkelde slagtanden van den olifant. De jacht op olifanten was gereglementeerd was aan de Europeanen toegestaan mits betaling van een hoge taks.

Het ivoor was een de bijzonderste inkomst van de Onafhankelijken Staat geweest. Sedert de oorlog van 1914-18 is de uitvoer verminderd als gevolg van de verschillende beperkingen aangebracht op de olifantenjacht, vanwege te grote ivoorstock te Àntwerpen en daling van de prijzen.

klik om te vergroten

Het ivoor gekocht van de inlandse jagers of door de blanken ingezameld werd door de Staat verzonden en gecontroleerd alsook (aangeslagen ivoor in gevallen voorzien door de wet op het jagen) wordt los of in gelode zakken verzonden naar Antwerpen, de bijzonderste ivoormarkt ter wereld (te Londen verkoopt men meestal zachte ivoor). De loten behelzen voornamelijk kleine (5 tot 10 kgr.) en gemiddelde tanden (20 tot 30 kgr.).De grote slagtanden waarvan het gewicht 75 tot 100 kgr.waren al in 191o zeer zeldzaam. Het ivoor werd te Antwerpen gewassen en gezuiver d en nadien geklasseerd volgens gewicht,

de kromming, de dikte. de lengte en de hoedanigheid. De makelaars maakten er loten van en houden een driemaandelijkse verkoop bij opbod. De gemiddelde prijs was in 1927, 211 fr. het kgr, in 1934, 66 fr. en in 1935. 81 fr. De loten werden geklasseerd voor hard en zacht ivoor, in grote en middelmatige tanden, in ivoor voor ringen, biljartbollen, enz, Er bestond een kommissie voor regeling van vraag en aanbod. Het ivoor diende voor het vervaardigen van luxevoorwerpen. Er bestaat ook plantaardig ivoor of corozo, afkomstig van een boom in Peru, fijn en zeer hard en word gebruikt voor het maken van knoppen.

 

Jaartal

1925

1930

1932

1934

1935

Kg

301.962

153.451

163.078

107.882

216.217

B.Fr

33.215

550.858

16.679.168

10.690.696

29.554.425

Klik où te vergroten

De ontginning van dit onmetelijke gebied was aanvankelijk een zwaar verlieslijdende onderneming, ook voor de vorst persoonlijk. Toen echter aan het einde van de 19 de eeuw het belang won door de enorme winsten uit de rubber en ivoorhandel werd een staatsbankroet vermeden en lieten Leopold II toe grote werken te bekostigen ter verfraaiing van België en verheerlijking van de dynastie (zoals de Halve-eeuwfeest-triomfboog in Brussel, het Paleis der Koloniën in Tervuren, de koninklijke promenade in Oostende, de koninklijke serre's enz).

1897, de wereltentoonstelling wilde Leopold II in Tervuren het Belgische publiek overtuigen van de economische voordelen die de toekomstige kolonie het land zou kunnen opleveren. Belgische kunstenaars kregen ivoren slagtanden uit Congo ter beschikking met het verzoek het kostbare materiaal te verwerken. De ivoren beelden werden gepresenteerd op speciale tafels van Congolees hout in het eresalon van het Paviljoen van Congo.

De illegale jacht op olifanten is terug sterk toegenomen in Afrika, aldus een recent rapport van de Verenigde Naties. Door de toenemende vraag naar ivoor, in met name China, is stropen en smokkel van ivoor zeer lucratief. Volgens VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon gebruiken terroristische organisaties, zoals Al Qaida, de ivoorhandel om hun kas te spekken. Ook andere gewapende groepen, zoals Boko Haram uit Nigeria, zouden met stroperij hun strijd financieren.