De-Havens-Aan-de-Congostroom-II

 

Vervoer - Transport

Boten-Treinen-Vliegtuigen

Navires-Trains-Avions

 

Otraco Unatra

De Havens aan de Congostroom tijdens de kolonie II

Boma is een havenstad in Congo, gelegen aan de Kongorivier op ongeveer 100 kilometer afstand van de monding. Het is gesticht in de 16de eeuw als handelspost voor slaven. Het was de hoofdstad van de Kongo-Vrijstaat en daarna van Belgisch-Congo tot in 1926 Leopoldstad (het huidige Kinshasa) die rol overnam

 

- Otraco bulletin

Vroeger geschiede het vervoer enkel met karavanen bestaande uit dragers. Gezien de talrijke bezwaren, zoals de scheiding van de zwarte van zijn familie, het voortplanten van de slaapziekte en de ver-hooging van het sterftecijfer, werd het dragen geregeld : 25 kilogram en een afstand van 20 tot 25 kilometer per dag. De regering heeft rond 1930 toen de wegen een feit was, het dragen tot een minimum herleid door o.a. het aanleggen van goede banen waar geen dragers meer mochten voor gebruikt worden .

- Onze Kolonie

Niettegenstaande financieële moeilijkheden en de minder gunstige karakteristieken van de economie in Congo begin 19de eeuw, de ver verspreide productie, grote afstanden (gemiddeld van 1000 tot 2000 km. om de zee te bereiken), zwak productievermogen (100 tot 150 kg. per km2 tegen 755 ton per km2 in Belgie). uiterst laag verbruiksniveau, een onvoldoende trek van koopwaar naar het binnenland. hebben wij in centraal Afrika ongeëvenaard schone uitslagen bekomen.

Wij hebben meer dan 7 miljard belegd voor de uitrusting van verkeerswegen en men kon heel de kolonie doorreizen in 1960.

Onze Kolonie

 

In tegenstelling tot Boma dat reeds in de XVde eeuw als een grote agglomeratie en belangrijk handelscentrum werd omschreven, is Matadi slechts de geschiedenis binnengetreden door de aanleg van de spoorweg Matadi-Leopoldstad. De portugees Diogo Cão, die in 1482 de monding van de Kongo ontdekte en er terugkeerde in 1487, en na hem de Vlaamse missionarissen en handelaars alsook in 1816 kapitein Tuckey en de stroom 210 Km opwaarts vaarden, passeerden ter hoogte van deze vervloekte plek met ontoegankelijke rotskusten, een echte hindernis om de vooruitgang tegen te houden volgens kapitein Albert Thys.

 

© Copyright 2015 Website by www.otraco- onatra.be

www.congo-1960.be