Boten

Bevaarbare wegen begin 19e eeuw

De studie van de Congo stroom en zijn talrijke bijrivieren heeft ons doen vaststellen hoezeer de talrijke natuurlijke verkeerswegen het doordringen tot het binnenland vergemakkelijkten.

 

Het is deels te danken aan zijn 12.000 km. bevaarbare waterwegen dat de Belgen Midden-Afrika hebben kunnen bezetten en uitbaten na er de rust hersteld te hebben.

 

De bovenloop van de Congo stroom vertoont drie grote bevaarbare stroken welke samen met de spoorwegen ze onderling verenigen, Katanga met de Atlantische Oceaan verbinden. de strook : Bukama naar Kongolo tot Opper-Lualaba (640 km is 5 dagen stroomopwaarts en 4 dagen stroomafwaarts).

 

Men moet er bijvoegen de afhankelijke stroken: Kibombo naar Kasongo (110 km.) en Ankoro naar Kiambi (150 km.) op de Luvua.

 

 

 

De regelmatige lijnen waren de volgende

 

  1. De Maritime Beige (Lloyd Royal) : Boma-Matadi. Boma was tot 1926 de hoofdstad van Congo vrijstaat na 1926 Léopoldville.
  2. De Union des Transports Fluviaux (Unatra) op de Congo stroom en zijn bijrivieren.
  3. De Compagnie des Chemins de Fer du Congo Superieur aux Grands Lacs Africains, op den Lualaba en zijn bijrivieren en op het Tanganika en het Kivu-meer.
  4. De Kolonie regelt het vervoer op het Edward en het Moeromeer.
  5. Dienst van Beneden-Congo waren van Boma een regelmatige dienst naar Matadi, Shinkakasa (Fort), Malela (Zagerij), Banana en Sao Paulo de Loanda. Dienst van Opper-Congo. Vertrekpunten : Leopoldstad— Kinshasa en Stanleystad.

 

Op het Edwardmeer word de dienst met sloepen verzekerd door de kolonie.

 

Het Albertmeer: van Butiaba tot Kasenyi en Mahagi en de Nijl (Rhino-Camp—Nimule), dienst verzekerd door de Cie “Kenya & Uganda Railway “.

 

Kulundu-Uvira is het Noorder eindpunt van de scheepvaartlijn der compagnie des Chemins de Fer des Grands Lacs », op het Tanganykameer (doorvoer van levensmiddelen zoals koffie,katoen, uit en naar de provincie Costermansstad. Aansluiting met de «Chemins de Fer du iCefaki) Kalundu-Uvira tot Kamaniola en per baan tot Costermansstad.

 

 

Bukama het eindstation van de spoorweg van Katanga en de scheepvaart op de Lualaba (strook Kongolo—Bukama). Vertrek aan den B. C. K. spoorweg (doorvoer van levensmiddelen, koper, en).

 

 

Op de Kasai: het eindstation van de C. K.-spoorweg, doorvoer mijn produkten van de provincie Elisabethstad naar Matadi (nationale baan) de palmpitten en katoen van de provincie Lusambo. Invoer uit Europa naar dezelfde provinciën. Al deze havens hebben instellingen met (elektrische of stoomkranen) voor het laden en lossen, magazijnen en stapelhuizen.

 

Dienst op de Kasaï was een sneldienst voor passagiers van Leopoldstad (nu Kinshasa) naar Port-Francqui (nu Ilebo) toen vernoemd naar de Belgische geldmagnaat Émile Francquien vergt 10 dagen stroomopwaarts, en 6 dagen stroomafwaarts.

 

De belangrijkste aanlegplaatsen van de lijn zijn : Kwamouth laatste stuk van de Kasaï, Mushie en Basongo.

 

 

Vervoer - Transport

Boten-Treinen-Vliegtuigen

Navires-Trains-Avions

 

Otraco Unatra

Havens van Kigoma en Dar-Es-Salaam.

 

Een overeenkomst met Engeland (gevolg van de overwinning door Belgische troepen in Oost Afrika 1914-1918) heeft ons, benevens andere voordelen op economische gebied,

 

de vergunning van een tolvrije haven met eigen basis verzekerd. De haven bestaat uit 200 meter oever op 60 meter diepte te Kigoma, en uit 226 meter kaai en een concessie van 2000 m2, te Dar-Es-Salaam.

We hebben er magazijnen en het nodige materiaal voor het lossen en laden van de schepen

 

Het Unatra bedient de grote strook Leopoldstad—Stanleystad en de voornoemde bijrivieren.

 

Het materiaal van het Unatra bestaat uit vrachtschepen van 30 tot 800 ton met lichters van 40 tot 800 ton.

 

Sleepers, waarvan de drie krachtigste zijn de Kalina (900 P.K.), de Wangata en de Galiema (ieder van 750 P.K.) en negen snelvarende boten, speciaal voor het vervoer van passagiers, voorzien met al het moderne comfort, prachtige kajuiten en luxe-vertrekken. De mooiste boten zijn de Kigoma (200 T.), de Tabora (150 T.) en de Micheline (200 T.).

 

(Bron onze kolonie 1936)

 

 

De postdiensten op de Congo en op de Kasai werden verzekerd door de oude, bijna legendarische stemwheelers zoals de Kigoma de Micheline,

Bermime, Eendracht en

Luxembourg, die met stoom werden aangedreven.

 

Gezamenlijk boden deze boten slaapgenheid aan 275

passagiers in 1 ste klasse en aan 284 in 2de klasse. Voor deze laatste categorie wordt gewoonlijk de naam "dekpassagiers" gebruikt.

 

In 1937 werd de capaciteit van deze grote postboten verhoogd door het inleggen van de s.w. Reine Astrid met 87 slaapgelegenheden in 1ste klasse. Dit is eigenlijk de oude s.w Afrique, die in 1932 door UNATRA van SOCCA (Société Commerciale du Centre Africain) werd overgenomen en als passa-giersboot werd uitgerust.

 

(Bron Otraco Bulletin)

 

 

De eerste hekwielers of raders in Congo

Bij de eerste hekwielers of raders waren de Kigoma, Micheline, Bermime, Eendracht en Luxembourg, die met stoom werden aangedreven.

Gezamenlijk boden deze boten slaapgelegenheid aan 275 passagiers in Iste klasse en aan 284 in 2de klasse. Voor deze laatste kategorie wordt gewoonlijk de naam "dekpassagiers" gebruikt. In 1937 werd de capaciteit van deze grote postboten verhoogd door het inleggen van de s/w Reine Astrid met 87 slaapgelegenheden in lste klasse. Dit is eigenlijk de oude s/w Afrique, die in 1932 door UNATRA van SOCCA (Soc Commerciale du Centre Africain) werd overgenomen en als passagiersboot werd uitgerust. Pas in 1948 kon de m/b General Olsen in dienst worden genomen, een prachtige motor-eenheid van 940 PK, met 60 slaap-gelegenheden in lste klasse tegen 84 plaatsen in 2de klasse. Deze eenheid die reeds voor de oorlog werd besteld, was gedurende de vijandelijkheden in Belgie op de werf gebleven. Men was er tevens in geslaagd haar aan de bezetter te onttrekken.........

De stoomschepen in Congo zijn sternwheels, schepen met platten bodem of waarvan de romp lichtjes uitgehold is. Al de inrichtingen staan op het hoofddek of op de bovendekken. De boten worden voortbewogen door een scheprad, dat van achter is geplaatst zoals deze sternwheeler Le Kigamo.

Aldus kan men met een minimum diepgang van 1,40 m. op de Congo stroom varen van 1,10 m. op de Kasaï en van 0,80 m. op de andere rivieren. De ketels worden met hout gestookt. Men sleept de vrachtschepen achter elkaar (in pijlschikking) of ook door de lichters vast te klinken aan beide zijden van de sleper.

Deze schepen waren wel enkels dagen onderweg zoals de strook Kindu—Ponthierstad(nu Ubundu) is 320 km eb dus 3 dagen stroomopwaarts reizen, ofwel 2 dagen, stroomafwaarts) en de strook Stanleystad—Leopoldstad (1724 km is 13 dagen stroomopwaarts en 9 stroomafwaarts). Aanlegplaatsen waren te Romee, Isangi, Basoko, Bumba, Lisala, Mobeka, Nieuw-Antwerpen, Coquilhatstad, Irebu, Lukolela, Yumbi, Bolobo en Kwamouth.

De bevaarbare stroken van de bijrivieren bediend door Unatra, waren in 1930 ongeveerr 7425 km

De Bijzonderste Havens van Unatra 1930

 

Tijdens de periode Unatra in 1930 was Leopoldstad (Kinshasa) gelegen op de linkeroever van de Congo, tegenover Brazzaville de bijzonderste binnenhaven .

Zij is het eindstation van de Spoorweg van Congo en het vertrekpunt van de lijnen naar Opper-Congo en de provincies Lusambo en Elisabethstad (via Port-Francqui). Al de producten moeten er in transit doorgevoerd worden. Al de grote firma’s hebben er een vertegenwoordiger. De openbare haven bestaat uit een kaaimuur op pijlers over een lengte van 400 m met 3 magazijnen, 5 elektrische kranen en 2 stoomkranen. Het Unatra heeft er havens aan het Tanganykameer (koper, tinsteen, levensmiddelen). koper van en naar Ruanda-Urundi en naar Dar-Es-Salaam. Kaai van 225 m. met een havendam en elektrischer periode 1914.

 

 

DIENST OP DE MEREN

 

Tanganikameer. Twee stoomschepen en een grote sleper doen dienst op het meer.

 

De West-Oostdienst beheert de lijn Albert-stad-Kigoma 130 km, Rumonge 240 km, Baraka 290 km. Usumbura 315 km, Uvira 340 km.

 

De Zuid dienst doet volgende aanlegplaatsen aan : Albertstad, M'Pala 95 km, Boudewijnstad 135 km, Karema 220 km, Ki-rando 300 km, Moliro 385 km, Kasanga 435 km, Kituta 465 km).

 

Kivumeer. Twee stoomschepen verzekeren de dienst tussen Costermansstad, Shangugu, Katana, Kisenyi, Goma, Sake, Boban-dana en Kalehe (8 uren).

 

De BARON DHANIS op het tanganyka meer.

 
 
 
 

© Copyright 2015 Website by www.otraco- onatra.be

www.congo-1960.be