Ontstaan van Leopoldstad

Vroeger geschiede het vervoer enkel met karavanen bestaande uit dragers. Gezien de talrijke bezwaren, zoals de scheiding van de zwarte van zijn familie, het voortplanten van de slaapziekte en de ver-hooging van het sterftecijfer, werd het dragen geregeld : 25 kilogram en een afstand van 20 tot 25 kilometer per dag. De regering heeft rond 1930 toen de wegen een feit was, het dragen tot een minimum herleid door o.a. het aanleggen van goede banen waar geen dragers meer mochten voor gebruikt worden .

- Onze Kolonie

Niettegenstaande financieële moeilijkheden en de minder gunstige karakteristieken van de economie in Congo begin 19de eeuw, de ver verspreide productie, grote afstanden (gemiddeld van 1000 tot 2000 km. om de zee te bereiken), zwak productievermogen (100 tot 150 kg. per km2 tegen 755 ton per km2 in Belgie). uiterst laag verbruiksniveau, een onvoldoende trek van koopwaar naar het binnenland. hebben wij in centraal Afrika ongeëvenaard schone uitslagen bekomen.

Wij hebben meer dan 7 miljard belegd voor de uitrusting van verkeerswegen en men kon heel de kolonie doorreizen in 1960.

Onze Kolonie

 

Na het aanleggen van de weg naar Pool en de problemen met het stamhoofd Ngaliema opgelost zijn, komt Stanley op 29 november 1881 op een geschikte locatie. Samen met zijn 100 arbeiders kiest hij een plek vlak boven de cataracten en 600 meter stroomafwaarts voor Kintamo. Vandaar hebben ze een rechtstreekse verbinding met Manyanga, en geen vervelende Ngaliema meer.

 

 

Leopoldstad ( Kinshasa) de haven vanwaar alles begon op de stromen.

De werken beginnen op 1 december en twee dagen later ligt de EN AVANT voor anker in een baai bij een dorp in aanbouw, namelijk Leopoldstad. Op 19 januari komen 22 extra arbeiders in Leopoldstad aan en zijn er in totaal 153 arbeiders. al snel draait alles rond de handel en word te weinig aan land en visserij gedaan en er ontstaat voedseltekort. Een paar maanden later komen er gewassen aan om voor eigen voedsel te voorzien. Stanley maakt de eerste verkenning van de rivier en de belangrijkste zijrivieren.

 

 

Vervoer - Transport

Boten-Treinen-Vliegtuigen

Navires-Trains-Avions

 

Otraco Unatra

De Ville de Bruxelles

Een Engelse krant beschuldigt Stanley van het werken met “ploegen geketende slaven”. Hij ontkent dit, maar geeft toe soms lichte voet en halsboeien te gebruiken om de Kru te disciplineren. De boeien lijken hem humaner dan de ketenen en handboeien die de Britse soldaten gebruiken en laten plaatselijke bewoners zien wie de onruststokers zijn. Trouwens die zijn niet meer gebruikt sinds we de Pool hebben bereikt liet hij weten.

Na zijn ziekte en anderhalf jaar uit Congo te zijn geweest keert hij terug op aandringen van Leopold, hij treft er verwaarloosde akkers en een schandalige armoede aan. De EN AVANT en de walvissloep liggen al meer dan een jaar te verroesten. Had hij dit geweten keerde hij nooit terug, maar nu heeft hij weinig keuze.

Een week later schrijft hij aan de koning dat de schepen vlug in gebruik kunnen genomen worden. Een paar dagen leidt een ontmoeting met de stamhoofden in Leopoldstad gunstig en de wederopbouw begint nu pas. Alles verloopt vlot, met wel wat politieke inmenging van missionarissen en problemen met de AIA, die maar een snelheid van maximum 5 knopen haalt en dus 80 dagen nodig heeft om de Stanley Falls te bereiken. In 1886 kwamen er sternwheels van 35 tot 40 ton, alsook de "Ville de Bruxelles" en de "ville d'Anvers” aan en werden in Leopoldstad in mekaar gezet en zo kwam stilaan de tweede periode van de industriële ontwikkeling van de haven van Leopoldstad, ze werd de thuishaven vanwaar de vloot op de verschillende waterwegen van Haut-Congo vaarden. De scheepswerven werden verder ontwikkeld en uitgebreid om aan de toenemende activiteit van verschillende bedrijven en activiteiten te kunnen voldoen.

Links de "Ville d'Anvers" in herstelling en de "Kitambo in aanbouw" in Leopoldstad.

De zwaarste schepen die op de Kongo in gebruik waren, konden in een drijvend dok worden opgenomen. Op twee overlangse "slipways" konden stoomschepen van een gemiddelde tonnenmaat en lichters met een maximale lengte van 65 m droog worden gezet. Het aantal zware slipways werd op vier gebracht. Vijf kleine slipways volstonden voor de eenheden der bijrivieren, die te Leopoldstad werden hersteld.

© Copyright 2015 Website by www.otraco- onatra.be

www.congo-1960.be