otraco-stoomboten

De boten van Unatra en otraco op de Congostroom

 

Vervoer - Transport

Boten-Treinen-Vliegtuigen

Navires-Trains-Avions

 

Otraco Unatra

De loop van de stroom is op natuurlijke wijze verdeeld in drie delen namelijk,

  1. De bovenloop tot aan de Stanley-Falls (Lualaba).
  2. De middenloop tot Leopoldstad (Opper-Congo).
  3. De benedenloop tot aan de zee (Benedenloop-Congo).

Een eeuw , geleden werd in Centraal Afrika een aanvang gemaakt met de opbouw van een infrastructuur die de economische en sociale vooruitgang van  dat gewest mogelijk  moest maken.

Met Verenigde krachten  zijn Belgen en Congolezen erin geslaagd ontegensprekelijk merkwaardige resultaten te bereiken. 

In aanzienlijke mate werd de grote rijkdom aan de bodem reeds in ontginning gebracht voordat de otraco begon. zodat de grondstoffen regelmatig op de buitenlandse markten kunnen worden afgezet, ondanks de vele moeilijkheden die het gevolg zijn van de bodemgesteldheid en van de grote afstanden.

De hoeksteen toen van de Congolese vooruitgang  is de gelukkige  oplossing geweest , die men voor de transportproblemen heeft gevonden.

Alleen door de bemiddeling van OTRACO kon de aangewezen  verkeersweg , de Kongostroom  met zijn  zeer wisselend  debiet, ten volle benut worden.

Hierdoor diende OTRACO de stroom als het ware aan zich te onderwerpen om hem bevaarbaar te maken en op  sommige plaatsen zijn taak  aan de spoorweg  over te dragen.

Wij willen graag  met deze website hulde brengen aan het prachtig werk  dat door OTRACO  tot stand werd gebracht, evenals haar duizenden agenten, die zonder enige onderbreking hebben bijgedragen tot de uitbouw  van de installaties en tot de rationele aanwending van de transportmiddelen. 

Wij zijn fier bij de gedachte dat OTRACO een van de mooiste instellingen is die door Belgische Administratie aan het onafhankelijke Kongo zullen worden  overgedragen worden.

De loop van de stroom is op natuurlijke wijze verdeeld in drie delen namelijk,

  1. De bovenloop tot aan de Stanley-Falls (Lualaba).
  2. De middenloop tot Leopoldstad (Opper-Congo).
  3. De benedenloop tot aan de zee (Benedenloop-Congo).

De riviervloot die de inbreng van de UNATRA uitmaakte, omvatte een nominale capaciteit van. 42.730ton en een totaal vermogen van 12.316 PK. Zij behelsde o.m. tien grote sleepboten. waaronder de "sidewheeler" Kalina van 900 PK en vierenveertig motoreenheden met een vermogen van minder dan 150 PK, waaronder veertien kleine sleepboten voor de dienst op de bijrivieren.

Op dat ogenblik waren de lichters van 800 ton. type "0". deze met het grootste laadvermogen.

Vanaf 1936 was men met het oog op de toename van het verkeer en de vervanging van enkele zeer verouderde eenheden met een eerste nieuwbouw programma van wal gestoken.

Dit programma omvatte het bouwen of het aanwerven van een nominale capaciteit van 19.200  ton,  waarvan twaalf lichters van 1.0O0 ton, van het type “V”.  en een vermogen  van 4.810 PK, waaronder vier grote sleepboten van 850 PK, type "L". Om een aanvulling te bekomen van omtrent 1.000 ton nominale capaciteit, werd een aantal lichters van 350 ton verlengd, zodanig dat hun draagvermogen verhoog werd tot 500 ton.

Einde 1939 beschikte men over een totaal vermogen van 16.256 PK en over een nominale capaciteit van 66.805 ton waarbij de lichters (6.750 ton) van de H.C.B. (Huileries du Congo Belge) die door OTRACO werden gesleept" niet inbegrepen zijn.

De riviervloot die de inbreng van de UNATRA uitmaakte, omvatte een nominale capaciteit van. 42.730ton en een totaal vermogen van 12.316 PK. Zij behelsde o.m. tien grote sleepboten. waaronder de "sidewheeler" Kalina van 900 PK en vierenveertig motoreenheden met een vermogen van minder dan 150 PK, waaronder veertien kleine sleepboten voor de dienst op de bijrivieren. Op dat ogenblik waren de lichters van 800 ton. type "0". deze met het grootste laadvermogen.

Vanaf 1936 was men met het oog op de toename van het verkeer en de vervanging van enkele zeer verouderde eenheden met een eerste nieuwbouw programma van wal gestoken.

Dit programma omvatte het bouwen of het aanwerven van een nominale capaciteit van 19.200  ton,  waarvan twaalf lichters van 1.0O0 ton, van het type “V”.  en een vermogen  van 4.810 PK, waaronder vier grote sleepboten van 850 PK, type "L". Om een aanvulling te bekomen van omtrent 1.000 ton nominale capaciteit, werd een aantal lichters van 350 ton verlengd, zodanig dat hun draagvermogen verhoog werd tot 500 ton.

Einde 1939 beschikte men over een totaal vermogen van 16.256 PK en over een nominale capaciteit van 66.805 ton waarbij de lichters (6.750 ton) van de H.C.B. (Huileries du Congo Belge) die door OTRACO werden gesleept" niet inbegrepen zijn.

 

 

© Copyright 2015 Website by www.otraco- onatra.be

www.congo-1960.be